CIRURGIA DE
L’AVANTPEU

Quan és necessària?

Les deformitats dels dits dels peus i dels metatarsians són una patologia molt prevalent.

El pronòstic de vida cada cop és més alt i això facilita a les persones de més edat poder mantenir ritmes d’activitat física més alt.

Objectiu de
la cirurgia

L’objectiu d’aquesta cirurgia és facilitar el retorn a les activitats de la vida diària amb el màxim confort possible a la deambulació.

Tècniques quirúrgiques

Actualment, hi ha tècniques poc invasives, anomenades “cirurgies percutànies” (mínimes cicatrius) que poden millorar les deformitats i el dolor; malgrat això no totes les deformitats són tributàries de poder-se fer amb aquesta tècnica. Només les deformitats lleus.

Recuperació

La deambulació amb sabata ortopèdica adequada sempre pot ser immediata, sigui quina sigui la tècnica utilitzada. La repercussió en l’autonomia del pacient es veu poc afectada.